ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN EN PRIVACY

Op het moment dat u zich aanmeldt als lid van Franeker Tafeltennisclub (F.T.T.C.) accepteert u de onderstaande voorwaarden:

 1. Het lidmaatschap kan ieder moment van het jaar ingaan. Het lidmaatschap kan ook op elk moment in het jaar bij de secretaris van FTTC worden opgezegd, maar de contributie loopt door tot het einde van het lopende kwartaal.
 2. De penningmeester stuurt ieder kwartaal een factuur voor de contributie. De inning hiervan vindt via overschrijving plaats. 
 3. Wijzigingen van adres en contactgegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan onze ledenadministratie via franekertafeltennisclub@gmail.com
 4. Uw gegevens worden gebruikt voor interne administratiedoeleinden. Verder worden ze doorgegeven aan de NTTB, waarvan u verplicht lid bent. Uw gegevens mogen door F.T.T.C., door de NTTB en door TTapp gebruikt worden voor aan onze sport gerelateerde doeleinden. U bent akkoord met het plaatsen van foto’s en/of filmpjes waarop u voorkomt op onze website of in andere uitingen van de vereniging.
  Uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden i.v.m. reclamedoeleinden of anderszins niet aan onze club gerelateerde activiteiten.
 5. In uw gedrag bevordert u de goede naam van F.T.T.C. en stel u zich sociaal op naar medeleden en bezoekers.
 6. De barruimte is een belangrijke ontmoetingsplek en van harte aanbevolen.
  De gebruikte consumpties moeten voor vertrek betaald worden.
 7. We gaan er vanuit dat u F.T.T.C. ondersteunt door een bijdrage te leveren aan de vele activiteiten die nodig zijn: schoonmaak, organisatie toernooien, hand- en spandiensten, e.d.
  Ook nodigen we u uit voor extra inkomsten te zorgen door een bijdrage aan de Vrienden van F.T.T.C., door een reclamebord of door anderszins te sponsoren.